Miskahuszár

Miskahuszár igazi célja

Nem csupán magának a huszár szobornak a megalkotása a fő cél. Ez csak az eszköz ahhoz, hogy elérjük az igazi célunkat: példát mutatni a világnak, hogy sok lelkes ember összefogása nagy teljesítmények létrehozását teszi lehetővé.

Önző dolog lenne, ha a Miskahuszárt csak magunknak akarnánk. Úgy gondoljuk, hogy feladatunk az is, hogy a magyar huszárokra, a huszár vitézségre és virtusra, a huszárság történelmi tényeire, dicsőséges tetteire ráirányítsuk az emberek (és különösen a jövő generációinak) figyelmét, hiszen méltatlanul mellőzöttekké váltak a huszárok az utóbbi fél évszázadban: mind a történelemoktatásban, mind a tömegkommunikációban, mind pedig a nemzeti kultúrában is. Közösen fel kell élesztenünk a társadalmi, nemzeti büszkeséget ez iránt a sajátos magyar hungarikum, a huszárság iránt.